Μαθητικός Πληθυσμός

                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ Α΄  (ΚΒ)

                                            ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  2020 - 2021

                                           ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ

 

T ΑΞΗ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Δ΄1

9

7

16

Δ΄2

1 1

8

19

Δ΄3

9

7

16

2 9

2 2

51

Ε΄1

13

10

23

Ε΄2

13

1 0

23

 

 

26

2 0

46

ΣΤ΄1

9

8

1 7

ΣΤ΄2

8

12

20

ΣΤ΄3

9

8

17

 

26

2 8

54

 

ΣΥΝΟΛΟ

81

70

151