Μαθητικός Πληθυσμός

                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ Α΄  (ΚΒ)

                                            ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  2019 - 2020

                                           ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ

 

 

TΑΞΗ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 

Δ΄1

14

10

24

 

Δ΄2

13

10

23

 

27

20

47

47

Ε΄1

9

8

17

 

Ε΄2

8

12

20

E ΄3

9

8

17

 

 

26

28

54

54

ΣΤ΄1

7

12

19

 

ΣΤ΄2

6

12

18

 

13

24

37

37

ΣΥΝΟΛΟ

66

72

138

138